Aansluiten

Klik op deze link om aan te sluiten bij onze club. https://mijnbeheer.sportafederatie.be/organisaties/aansluitformulier/eda80a3d5b344bc40f3bc04f65b7a357

Was je vorig jaar al lid, dan hoef je dit niet meer in te vullen. Enkel het lidgeld betalen.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 50 voor senioren en jeugd vanaf 16 jaar. € 25 voor jeugd en kleuters. Trainingsgeld voor jeugd en kleuters € 20.

Rekeningnummer BE11 9733 9395 7248

Terugbetaling mutualiteit

De meeste mutualiteiten betalen een deel van je lidgeld terug. Hier vind je het formulier van Sporta:

Onder volgende link vind je de formulieren van VTTL: https://www.vttl.be/content/lidgelden